Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Träning

“Du behöver inte vara en atlet för att träna som en”

Min filosofi är enkel. Jobba hårt och du blir belönad. Basövningar och naturliga rörelser utgör grunden i vår träningen. Genom screening och tester fastställer vi vilken nivå du är på och utgår därifrån. Beroende på dig, ditt mål, hur mycket tid du vill lägga ner osv kan upplägget se helt olika ut. Alltifrån ett par pass i veckan till ett par passom dagen.
Ingen kedja är starkare än sin svagaste länk.