Image Image Image Image Image Image Image Image Image
 • Personlig träning

  Personlig träning

 • Träningsresor

  Träningsresor

 • Online coaching

  Online coaching

 • Praktisk näringsrådgivning

  Praktisk näringsrådgivning

 • Screening & träningsprogram

  Screening & träningsprogram

 • PT i grupp

  PT i grupp

 • Ledarskapscoaching, utbildning & föreläsning

  Ledarskapscoaching, utbildning & föreläsning

Ledarskapscoaching, föreläsning & utbildning


When the student is ready, the teacher will appear

I alla företag är det ledarens personliga utveckling som är den begränsande faktorn. Framgång är till 80% psykologi, 20% färdigheter.

När vi jobbar med ledarskapscoaching tittar vi bl.a på

 • Alla har vi olika modeller av verkligheten vi lever i beroende på vår tolkning av den.
 • Hur du styr dig själv och andra samt uppnår uppsatta mål genom ökad emotionell medvetenhet och kontroll
 • Din historia som du bär med dig från tidigare upplevelser, referenser, preferenser
 • Vilka övertygelser du har som hjälper dig och vilka som stjälper dig
 • Vikten av vår inre & yttre dialog. Hur kommunicerar du med dig själv och andra
 • Att alla beteenden har en positiv intention
 • Så mycket som upp till 90% av din kapacitet finns dolt i ditt undermedvetna
 • Den Mänskliga Reaktionsmodellen
 • Läsa kroppsspråk, verbal och icke verbal kommunikation
 • Association och disassociation i olika situationer
 • Värderingsstyrt ledarskap
 • Inramning och omramning
 • Olika målsättningsmodeller
 • Vilka tre olika faktorer som krävs för ett önskat, lyckat resultat
 • Genom affärshjulet ta reda på vilka områden i ditt yrke som är viktiga och vilka som behöver prioriteras
 • Kunskapstrappans fyra steg
 • Coacha dig själv och andra till önskat resultat med kraftfulla frågor