Födoämneskänslighet typ 3 IgG test


Födoämnesintolerans typ 3, även kallat IgG.

Dagens allt mer stressade livsstilsmönster kombinerat med exempelvis läkemedels-användning, alkohol, kaffe eller te kan leda till att tarmslemhinnan skadas. När detta sker kan proteiner från olika födoämnen som man äter passera genom tarmslem-hinnan och in i blodet i stället för att, som i normala fall, tas upp i cellerna i tarmen. Immunförsvaret uppfattar då proteinerna som främmande och specifika IgG-anti-kroppar bildas mot varje enskilt protein. IgG-antikropparna bildar immunkomplex tillsammans med proteinet och immunför-svaret försöker oskadliggöra dessa immunkomplex med hjälp av en inflammatorisk reaktion.  Eftersom immunkomplexen kan transporteras via blodsystemet till olika delar av kroppen, kan inflammationen påverka även andra organ och vävnader också, inte bara tarmen. Detta kan leda till kroniska inflammatoriska besvär såsom:

  • Magproblem; diarré och uppsvälldhet mm.
  • Hudproblem; eksem, psoriasis och akne mm.
  • Migrän och huvudvärk
  • Högt blodtryck
  • Fetma

En uteslutning av de födoämnen ur kosten som immunsystemet reagerar mot, gör det möjligt att minska inflammationen, avlasta kroppen och få symptomen att avta.

Behöver du veta mera för att bestämma ifall detta testet kan hjälpa just dig så bara hör av dig så återkommer jag så fort jag kan! 

[contact-form-7 id=”7410″ title=”Kontaktformulär 1″]