Everyday a student, sometimes a teacher

I ett företag är ledarens personliga utveckling alltid den begränsande faktorn. Framgång är till 80% psykologi och 20% färdigheter. Under vår två timmars föreläsning får du ta reda på vad som begränsar just dig. Vilka faktorer som främst styr dina val och beslut.

För dig som vill veta mycket mera om dig själv och gräva djupare i dina egna beteenden har vi en två dagars workshop. Nedanstående är utdrag av vad vi lär oss.

 • Alla har vi olika modeller av verkligheten vi lever i beroende på vår tolkning av den.
 • Hur du styr dig själv och andra samt uppnår uppsatta mål genom ökad emotionell medvetenhet och kontroll
 • Din historia som du bär med dig från tidigare upplevelser, referenser, preferenser
 • Vilka övertygelser du har som hjälper dig och vilka som stjälper dig
 • Vikten av vår inre & yttre dialog. Hur kommunicerar du med dig själv och andra
 • Att alla beteenden har en positiv intention
 • Så mycket som upp till 90% av din kapacitet finns dolt i ditt undermedvetna
 • Den Mänskliga Reaktionsmodellen
 • Läsa kroppsspråk, verbal och icke verbal kommunikation
 • Association och disassociation i olika situationer
 • Värderingsstyrt ledarskap
 • Inramning och omramning
 • Olika målsättningsmodeller
 • Vilka tre olika faktorer som krävs för ett önskat, lyckat resultat
 • Genom affärshjulet ta reda på vilka områden i ditt yrke som är viktiga och vilka som behöver prioriteras
 • Kunskapstrappans fyra steg
 • Coacha dig själv och andra till önskat resultat med kraftfulla frågor