Tempo 130. 4 breda, 4 omvända, 4 smala x 5 set. Vila 90 sekunder. Fjärde sättet på videoklippet.