Superset chins och bred rodd: 6+6 x 5. Tempo 130, vila 60 sek.