Bred fotställning, explodera och rotera kabeln från en sida till nästa. Tempo XOXO.