Explodera upp med överkroppen och ett ben i taget. Alternera mellan höger ochvänster ben. Aktivera buktrycket innan varje reps. Carlos på filmen släpper upp ländryggen p.g.a att han inte aktiverar sitt buktryck tillräckligt. Tempo XOXO.