POWER-passet skiljer sig markant från FATLOSS i arbete vs vila. Här 30s. på 180s. av. x 4.