Get lean fast-passet! 30s. på 30s. av med 2 minuters vila var åttonde minut x 5 varv.