Hur många gånger har man inte hört, “lite stress är bra” eller “men det är ju positiv stress”. Igår i DN fanns en två minuter lång info-film om stress som var väldigt hands on och enkel. Jag har klippt ut några bilder från den och lagt till lite punkter.  

Kort fakta om stress och länk till DN’s klipp:

  • Kortisol är kroppens stresshormon och är livsnödvändigt
  • Oro, fysisk aktivitet, centralstimulerande ämnen som tex koffein, höjer alla stressen
  • Kortisol sägs (lite olika) ha en halveringstid på hela 75-150 timmar
  • Vad som stressar dig mentalt avgörs i amygdala
  • Övriga saker som påverkar vår stress kan vara träning, (särkilt ss = steady state), värme, kyla, törst, hunger
  • Centralstimulerande ämnen som koffein och alla former av preworkouts
  • Oregelbunden sömnrytm

Länk till DN’s infofilm på två minuter.