Solresor-Coachmike

Hur fantastiskt är det inte när gästerna själva ligger vid poolen och bestämmer att vi måste göra en steg två resa! Sagt och gjort : ) Fem år efter att ide’n om en mera PT-inriktad, småskalig och undervsiningsinspirerad träningsresa kläcktes är det ett sant nöje att vi nu 2016 tar praktiskt utövande och teoretiska kunskaper till nästa nivå! 

 

Under denna veckan la?gger vi a?nnu mera tyngd pa? undervisning, ba?de medan vi tränar och på föreläsningarna. Ett axplock på vad vi lägger till redan befintligt program är:

• Uppva?rmningsrutiner fo?r olika a?ndama?l
• Olika metoder fo?r o?kad ro?rlighet och stabilitet
• Tra?ning fo?r olika ma?l, styrka, utha?llighet, viktnedga?ng

• Programdesign (teori)
• Stark och skadefri rygg resten av livet (teori)

 

Som tidigare blir det ett morgonpass och ett kva?llspass samt tre fo?rela?sningar. Vi fortsa?tter a?ven med den va?ldigt uppskattade privata konsultationen. Ha?r kan vi go?ra ett tra?ningsuppla?gg, ma?ta underhudsfett med caliper och få en inblick i det hormonella systemet (Biosignature), gå igenom kosten eller vad ni tycker a?r viktigt.

Nyhet a?r att vi la?gger till sportmassage som fo?rbokningsbar privattid. Har fa?tt en hel del fo?rfra?gningar pa? det och sedan jag a?r lic massageterapeut sedan 10a?r tillbaka sa? lo?ser vi det.

Ni fa?r ja?ttega?rna maila mig om ni har fo?rslag eller egna o?nskema?l om vad ni vill fa? ut av resan. Jag a?r da?r fo?r er sa? a?r helt o?ppen fo?r vad ni tycker och hur ni vill ha det : )

Klicka här för länk till steg 2, avresa 1maj.