Jag har gjort en del inlägg om Xenoöstrogener och dess effekt på vår kropp. Läs här! I det här inlägget ska vi titta lite närmare på en av de värsta och vanligaste kemikaliebovarna, BPA ( Bisphenol-A). Det är väl vedertaget att BPA orsakar cancer, förändrar fortplantningsfunktionen och orsakar fetma hos djur.

Trots att man också vet att BPA hos människor är kopplat till hjärtsjukdomar och förändrade hormonnivåer hävdar FDA (Food and Drug Administration) i USA att vår kropp lätt kan metabolisera denna kemikalie. Nu har en ny studie visat att bara genom att äta EN burk soppa om dagen i FEM dagar höjer BPAnivåerna i urinet med 1,223%! Detta p.g.a. att burkens insida var behandlad med BPA.

Vart hittar man BPA?

I plaster för att göra den mjukare som t,ex barnleksaker! Men det finns även i de flesta pappersprodukter såsom tidningar, buss, tåg och flygbiljetter, kuvert, det tunna glansiga pappret som snabbmat ibland är insvept i, pappershanddukar, toalettpapper och kvitton. Det är näst intill omöjligt att undvika allt det här men man bör vara införstådd med till vilken grad vi utsätts för kraftiga Xenoöstrogener dagligen och förstå dess inverkan på hälsa och fettinlagring .

En ny studie på 5000 Amerikaner visade att höga BPAnivåer i urinet var direkt kopplat till högre kroppsprocent fett och därmed ökad risk för övervikt. T.ex de som hade mer än 4,20ng/ml BPA i sitt urin löpte 34% högre risk att bli överviktiga jämfört med dem som hade mindre än 1,10ng/ml som “bara” löpte en 23% risk.

En annan studie gjord på 2838 barn visade samma tendens. De barn med mindre än 1,10ng/ml hade en riskfaktor på 10,3% medan de barn med över 4,20ng/ml hade en riskfaktor på 22,3% att bli överviktiga.

Alltså, förutom att BPA immiterar östrogen i vår kropp med förhöjt östrogen, fettökning och förändrat beteende som följd tror man även att BPA förändrar insulinkänsligheten, orsakar inflammation samt sänker hormonet Adiponectin som reglerar vår fettförbränning. Klart största riskfaktorn för att bli exponerad av den farliga kemikalien BPA är via mat som varit förvarad i t.ex en burk behandlad med BPA.

Tips:

Undvik mat och dryck från aluminium eller plastbehållare/flaskor som inte säger BPA FREE.

Om du använder microvågsugn så ha aldrig plast i närheten. Vid höga temperaturer överförs kemikalien lättare till maten.

Det mesta av allt återvunnit papper innehåller tyvärr BPA. Allt från toalettpapper och handservetter till kvitton i matvarubutiken och det glansiga pappret snabbmat ofta är insvept i. Mindre snabbmat = mindre BPA ; )

En annan bra länk om Bisphenol här!

Referenser:
Charles Poliquin, What you MUST know about BPA exposure if you want to achieve optimal body composition.
Trasande, L., et al. Association Between Urinary Bisphenol A Concentration and Obesity Prevalence in Children and Adolescents. Journal of the American Medical Association. 2012. 308(11), 1113-1120.
Shankar, A., Teppala, S., et al. Urinary BPA Levels and Measures of Obesity: Results from the NHANES 2003-2008. International Scholarly Research Network-Endocrinology. 2012. Article ID 965243.