Efter gårdagens knädominanta pass blev det höftextensorer idag! Har inte kört deadlift och hip thrusters sedan rekordlyftet innan jul. 

Hip Thrusters 3 x 2 på 60kg, 80kg, 90kg, 100kg, 110kg, 120kg. 

W:R 1:8