science_sleeping

Sömn är ett av mina favoritämnen! Inte bara för att jag i vänskapskretsar är känd som skalman utan för att det är så enormt viktigt med återhämtning. Klart underskattat idag när vi ska prestera så mycket och samtidigt hinna med familj och oss själva.

Här kommer lite saker om sömn som kan vara bra att veta:

  • Sömn mäts med hjälp av EEG (Elektroencephalografi) små elektroder som fästs runt om på huvudet. Under hakan mäter man halsmusklernas grad av avslappning.

  • Med hjälp av EEG delas sömnen in i olika stadium, 1 2 3 och 4 samt REM (rapid eye movement). Sömnfasen inleds med stadium 1 då man är väldigt lättväckt, nästan fortfarande vaken. Efter bara några minuter når man stadium 2 som är en stabilare sömn. Stadium 2 brukar omfatta hälften av den totala sömnperioden. Efter ca. 10 minuter av stadium 2 börjar man närma sig stadium 3 och 4, djupsömnen eller den sk. långvågiga sömnen. Här är man mera svårväckt och det krävs normal till högre samtalsnivå för att man ska bli störd och vakna. Här är musklerna helt avslappnade och man rör sig i princip inte alls.

  • Ju mera ackumulerad sömnbrist man har desto svårare är man att väcka under drömsömnen.

  • En natts sömnbrist/dålig sömn kan tas igen nästkommande natt. Stadium 2 blir då kortare i sömnen och drömsömnen blir desto längre. Flera nätters sömnbrist kan inte tas igen på en natts sömn.

  • Alkohol och kaffe stör djupsömnen vilket betyder att även om du sover länge är kvaliteten på sömnen inte lika bra.

  • Man tror att det är framförallt under djupsömnen som centrala nervsysytemet återhämtar sig. Extra viktigt efter hård tung träning som sliter mycket på just nervsystemet.

  • Vanligtvis har man 2 kortare uppvaknanden varje natt men som man kanske inte alltid minns. Dessa ökar med stigande ålder.

  • Det är under REM-sömnen /rapid eye movement) drömmarna är som intensivast. REM-sömnen blir allt längre ju längre framåt natten det går och är som längst under fjärde och femte sömncykeln. Därför upplever vi och minns våra drömmar bäst från just innan vi vaknar.

  • Fysisk återhämtning ligger först på natten mellan ca. 22.00 och 02.00. D.v.s att om du tränar hårt eller är på väg att bli sjuk/är sjuk är det extra viktigt att lägga sig tidigt för att få en bra återhämtning.

  • Sömnen är extremt viktig för minnet. Den mentala återhämtningen är bäst på sista halvan av natten mellan ca. 02-06.00.  Varför småbarnsföräldrar oftast  inte är de mest snabbtänkta sedan barnen ofta vaknar under sista halva av natten.

Relaterade artiklar:

Sömn!

Sov dig i form: Del 2

Träna efter din circadian rythm!

Referenser:

Torbjörn Åkerstedt, sömnforskare.