På eftermiddagen återvänder du för maximera GH (Growth Hormone) genom högre reps, kortare vila och längre kontraktionstid, d.v.s längre tid i den excentriska fasen av rörelsen. T ex 8-12 reps (ca 75% av 1rm) x 5-6 set och 60 sekunders vila. Morgonpasset kan vara upp emot 1 timma långt men eftermiddagspasset bör inte vara längre än 45 minuter.

GH (Growth Hormone)

utsöndras från Hypofysen i små doser under hela dagen med den största dosen vanligtvis under natten. Förutom att GH styr längden hos barn har det även andra stora nyckelroller i kroppen. Det är t.ex det främsta fettförbränningshormonet i kroppen!

1. Öka Calcium och mineraliseringen i ben

2. Öka muskelmassan

3. Stödjer Lipolysen (nedbrytningen av fett som sedan används som energi)

4. Ökar proteinsyntesen (processen i cellen som tillverkar protein)

5. Stimulerar tillväxten av alla inre organ utom hjärnan

6. Spelar en viktig roll i Homeostasen (termoreglering, osmoreglering och blodsockernivåer)

7. Minskar leverns upptag av Glukos

8. Stimulerar immunsystemet

Referenser:

Charles Poliquin, 175 training tips to improve your training & quality of life

Sakharov, D., Maltseva, D., et al. Passing the Anaerobic Threshold is Associated with Substantial Changes in eh Gene Expression Profile in White Blood Cells. European Journal of Applied Physiology. 2011.

Schuenke, M., Mikat, R., et al. Effect of an Acute Period of Resistance Exercise on EPOC Implications for Body Mass Management. 2002.