En av de vanligaste orsakerna till ett dåligt näringsupptag är otillräcklig magsyra. Om du inte har ett bra näringsupptag eller rentav ett dåligt sådant eldar du mycket för kråkorna med all bra nyttig mat du stoppar i dig. Framförallt blir viktiga mineralerna som Zink och Magnesium svårare att ta upp. Det finns massor av saker som klart försämrar  matsmältningen där stress återigen toppar listan.

Vi har idag 2013 i västvärlden ca. 100 gånger högre stressfaktor än våra förfädrar. Det är inte bara stressen vi uppfattar som är farlig utan även den dolda. Den ständiga tillgängligheten via email, mobil och sms märker vi kanske av men strålningen från all elektronik, luftburna kemikalier och besprutning av mat gör att binjurarna får jobba övertid. M.a.o en massa saker vi inte tänker på som bara finns där och höjer vår stress. (Man vet idag att en av de främsta anledningarna till Autism hos barn är strålningen från wifinätet i hemmet. Denna konstanta strålning skapar stress hos mamman som i sin tur påverkar barnet i magen). P.g.a stress producerar vi för lite magsyra och bryter därmed inte ner maten tillräckligt med dåligt näringsupptag som följd. Även födoämneskänslighet skapar samma problem. Läs mera om det här! Och här!

Enkelt HCL test (magsyratest)

Du tar en tablett av HCL mitt i varje måltid när du äter kött, fisk eller fågel. Om du känner en lätt brännande känsla i magen ca. 10 minuter efter du tagit tabletten är du en av väldigt få som har tillräcklig magsyra. Känner du inte något alls ökar du med en tablett per måltid upp till åtta stycken per måltid. Vid denna dosering stoppar man och går över till att använda en starkare version där två per måltid räcker. När den brännande känslan infinner sig (kan ta veckor till år) doserar man ner. Jag har själv legat på maxdos i 1.1/2 år nu.

Har du IBS eller magsår kontakta en nutrionist för vidare rådgivning först. Känner du inte till någon bra nutrionist så emaila mig så vidarbefodrar jag dig till en.

Tips på saker att tänka på för en bättre matsmältning:

Spä inte ut magsyran med vatten. Drick ditt vatten 30 minuter före eller efter maten.

Tugga maten noggrannt! Matsmältningsenzymerna i munnen gör en stor del av jobbet.

Sitt ner i lugn och ro och stressa INTE när du äter.

Ta dina HCL tabletter mitt i måltiden när du äter protein.

 

Referenser:

Paul Chek

Charles Poliquin