Nu är det årets största eller är det näst största (efter jul) sillätarhelg! Fisk är ju nyttigt men inte all fisk.. Östersjön är som bekant laddad med kemikalier bl.a miljögiftet PCB.

PCB är ett samlingsnamn för 209 olika organiska föreningar som innehåller polyklorerande bifenyler och terfenyler. Dessa tillhör även de sk. POP’s-ämnena (Persistant Organic Pollutions).

PCB är i allra högsta grad skadligt för oss människor och har även förmågan att bioackumuleras d.v.s att halten ökar ju högre upp i näringskedjan man kommer. Hos oss människor skadar det bl.a centrala nervsystemet, inlärningsförmågan, reproduktionen, immunförsvaret och man har även länkat det till vissa former av cancer.

Hälften av all fisk fiskad i norra Östersjön, Bottenhavet och Bottenviken har visat sig innehålla höga halter av PCB. Kanske är det inte bara havande eller ammande mammor som bör ta det lugnt med sillen..

SKÅL och glad midsommar!!

Referenser:

SAKAB

Nyttig fisk

 

20130621-131107.jpg