Det finns flera orsaker varför kaloribaserade dieter helt enkelt inte fungerar. Först och främst kan man inte jämställa en kalori med en annan. TEF (Thermic Effect of Food) är den energin det krävs av kroppen att tillgodose sig näringen från det man ätit. T.ex 500 kalorier från rött kött kostar kroppen mera energi att utvinna näringen ifrån än 500 kalorier från frukt, godis eller en proteindrink.

Ännu viktigare är kanske den hormonella effekten av den mat vi äter. Eftersom vi är helt styrda av våra hormoner betyder det att om maten vi äter påverkar detta kan man inte stirra sig blind på bara antalet kalorier utan måste se till vart energin kommer ifrån. Macronäringsinnehållet i vad vi äter ger en hormonell respons som i sin tur direkt påverkar om kroppen vill förbränna eller lagra energi.

Relaterad artiklar:

Att räkna kalorier eller inte?

Referenser: 

Dr. Robert A. Rakowski