Optimal träningstid på dygnet är när kroppens stresshormon cortisol är som högst. I ett fungerande hormomsystem är detta under förmiddagen. Enligt träningslegenden Charles Poliquin bör man sträva efter att följa sin Circadian Rythm eftersom vi är helt styrda av våra olika hormoner. Fysisk vila och reparation ligger mellan kl 22.00-02.00 vilket gör det extra viktigt att lägga sig i tid när man tränat hårt. Mental vila och återhämtning ligger mellan 02.00-06.00. Något som många småbarnsföräldrar säkert känner igen efter att ha blivit väckta under sena halvan på natten. Försämrat kortminne och lite mindre snabbtänkt som resultat. 

 

Referenser:

Charles Poliquin.

Paul Chek, Eat move and be healthy.

Science Daily.