Istället för att hoppa över ett pass om du känner dig trött, seg eller rentav lite förkyld kör du på 80% av din maxkapacitet. Om du normalt klarar 10 reps på 90kg i bänkpress gör du istället 8 reps. På så sätt bibehåller du din styrka eftersom du inte minskar vikten bara volymen och du ökar förmodligen din T-nivå (testosteron) eftersom du lyfter tungt. 

Anairob träning är att föredra framför airob om du känner dig smårisig bl.a eftersom du har en lägre snittpuls p.g.a vilan mellan seten. Träna dock aldrig med halsont eller feber!

Referenser:

Paul Chek