Stretching är ett långt kapitel men om vi ska hålla det lite kort ändå så gäller följande:

1. Stretcha inte statisk stretching före träning! Detta ökar risken för skador vid träning och tävling!! Varför, för att det hämmar nervsystemet temporärt och gör dig svagare samt långsammare.

2. Ballistisk eller dynamisk stretching är de enda metoderna som ökar flexibiliteten före träning eller tävling utan att öka skaderisken.

3. Det viktigaste för långvarig effekt i rörlighet är inte vilken metod utan snarare i vilken ordning man gör de olika stretchingmetoderna. P.N.F är bäst att börja med följt av dynamisk stretching och sedan statisk.

4. Enligt Charles Poliquin kommer du ingen vart med 20 minuter stretch om dagen ifall du vill få en  bestående ökad rörlighet. Charles rekommendationer baserade på egen erfarenhet är 1 timma om dagen 5-6 dagar i veckan under ca 12 veckor. Självklart lite från fall till fall men i snitt så behövs pass mycket för att uppnå bestående resultat. Fördelen när man väl uppnått full rörlighet är att det då räcker med en timma i veckan för att bibehålla.

5. Det är oftast stor skillnad på hur dynamiskt flexibel och hur statiskt flexibel någon är.  T.ex en kampsportare kan sparka väldigt högt och vara dynamiskt väldigt rörlig men kan knappt röra sina knän med händerna. Eller en gymnasttjej som kan sitta i split och spagat men inte sparka högt alls. Närmare bestämt endast 42% är lika statiskt rörliga som dynamiskt.

6. Därför, precis som med träning bör stretchingen vara anpassad till det den skall vara till för. Ska du sitta i split så träna statiskt men ska du göra en hoppsplit så träna dynamiskt.

Relaterade artiklar: 

Använd rätt stretchingmetod vid rätt tillfälle: Del 1

Flexibilitetsträning med Coach Charles Poliquin