6-arnold-schwarzenegger-biceps-curl-bar

Du kan träna hårt, länge, ofta och sköta din återhämtning och vila bra. Men det finns två saker som är avgörande för att muskeln ska växa.

1. Mekanisk spänning. D.v.s motsåndet när du lyfter vikten.

2. Energikris i muskeln.

Den mekaniska spänningen i muskeln ökar i takt med att du lyfter tyngre. Intensiteten i muskeln ökar. Genom att du bibehåller spänning i muskeln hela tiden under setet skapar du en energikris fortare än om du t.ex vilar i ändlägena.

Kombinationen av att lyfta tungt och att ha konstant spänning under setet ger dig även maximal utsöndring av GH (tillväxthormon).

Referenser:

Michail Tonkonogi